Välkommen till Williams Syndromföreningen i Sverige


Nyheter

 

WS-Nytt blir Infobladet

WS-Nytt kommer att försvinna och ersättas med ett infoblad som kommer komma när föreningen har något att berätta. Här är nyaste infobladet ------> Infoblad Oktober 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Camp Williams

Camp Williams var mycket lyckat i år! 

En bild från Camp Williams 2014

 

 Här är Emma på Camp williams förra gången

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Familjevistelse på Ågrenska 2015 vecka 6

Se mera underfliken på gång och kalendarium

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Här är bildspelet som Abbas Haghjo från LSS föreläste om --->Tryck här<---

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Om någon har ett förslag på något nytt ställe vi kan ha årsträffen på, får ni gärna höra av er till någon i styrelsen. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viktigt!

Nytt bankgiro 140-2981

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nya flikar på hemsidan

Under start finns nu en "Arkiv start" och "Ordförande har ordet"

Samt under Information finns en filk "WS på Tv och i Tidningar"